Oğlak Burç Özellikleri

Genel Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Satürn

Element: Toprak

Nitelik: Öncü

Uğurlu Sayıları: 2, 8

Gün: Cumartesi

Renk: Koyu Yeşil, Kahverengi

Tarot kartı: Şeytan

Hayvan: Keçi ve Diğer Boynuzlular

Bitki: Karanfil, Sarmaşık, Çam, Kavak, Karaağaç

Kıymetli maden: Kurşun

Olumlu özellikleri:

Çalışkan. Güvenilir. Kararlı. İstekli. Sabırlı. Azimli. İhtiyatlı. Disiplinli. Plancı. Espri gücü. Düzenli. Sebatkar. Azla yetinir. Zengin olur. Dayanma gücü yüksek. Sorumlu. İyi eş, iyi anne baba. Mülkiyetçi.

Olumsuz özellikleri:

Eğilmez. Dik başlı. İhtiraslı. Kötümser. Kuşkucu. Kindar. Sert. Karamsar. Yalnızlık meraklısı.

Oğlak burcu kadını genel özellikleri

Oğlak burcu kadını hırslı, neşeli, evcimen, çalışkan ve dürüst yapısıyla dikkat çeker.Güçlü olmayı sever ve bunun için elinden gelen çabayı gösterir. Bilgi ve kültür zenginliği de onun için önemlidir.

Oğlak burcu kadını karamsar ruh hali nedeniyle kendi kendine bir duvar örer ve kendi önüne engeller koyar. Oysa hırslı ve güçlü yapısı yeterince ön plandadır. Daima kendinden emin olan oğlak burcu kadını kolay kolay çevresindekilere güvenmez ve tutucudur. Hareketleri ölçülüdür. Maddi konularda öyle tutumludurlarki, bu cimrilik boyutuna varacak derecededir.

Bilgiye çok önem verirler. Nezaket ve kültür onlar için çok önemlidir, bu nedenle kendilerini geliştirmek için canla başla çalışırlar. İş konusunda oldukça hırslı ve iddialıdırlar. Ellerini attıkları tüm işlerde başarılı olabilecek kapasitededirler.

Oğlak burcu kadını oldukça mantıklı ve gerçekçidir.Böylece olaylar karşısında daha çabuk karar geliştirebilmektedir.

Oğlak burcu kadını sevdiği erkeği fazlasıyla sahiplenir ve kendi istediği gibi olmasını ister. Özellikle karşı cinste nezaket ve dürüstlük çok önemlidir. Partnerini özenle seçmeye çalışır. Hayatı dolu dolu yaşamayı seven oğlak burcu kadını sevdiği kişiyle sosyal bir beraberliği olsun ister.Evlendiğinde iyi ve sadık bir eş olacaktır. Çocuklarına karşı neşeli ve sevecen bir anne olacaktır. Fakat aşırı sahiplenme güdüsü nedeniyle biraz emredici bir tutum içinde olabilir.

Oğlak burcu erkeği genel özellikleri

Oğlak burcu erkeği çalışkan,azimli, hırslı ve sevecen tavırlarıyla dikkati çeker. Maddiyata düşkündür ve çalışmaktan keyif alır. Para kazanmak konusunda üstüne yoktur. Fırsatları değerlendirmeyi iyi bilir. Tutumludur ve tasarrufu sever.

Oğlak burcu erkeği güvenilir, kuralcı ve disiplinlidir. Sistemli ve düzenli olan şeyleri sever. Genellikle şüpheci bir tavrı vardır. Olayları kendi doğrusuna göre değerlendirir ve yorumlar.Duygularını hemen belli etmez. Soğuk kanlı bir görünümü vardır.

Oğlak burcu erkeği dostluğa çok önem verir ve dost edindiği kişileri iyi inceler ve seçer. Katı kuralları vardır ve bu kuralların dışına kolay kolay çıkmak istemez.

Oğlak burcu erkeği özgürlüğüne düşkündür ve ikili ilişkilerde karşı tarafın kendisini yönlendirmesinden ve kısıtlamasından hoşlanmaz. Kişiliğine uygun bir kadınla mutlu olur. Sevdiği zaman sadık ve kıskanç bir eş olur. Daha çok akıllı, bakımlı, ne istediğini bilen, kişilikli kadınlardan hoşlanır. İlişkileri uzun sürelidir. Evlilik için uygun bir kişiliği vardır. İdeal bir eş ve ideal bir babadır. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için elinden gelen tüm çabayı seferber edecektir.

Karakter Özellikleri

Oğlak burcu, insanın evrendeki yerini bulma ve kendini geliştirme macerasının da onunca adımını sembolize eder. Akrep burcunda ve yay burcunda duygular ve bilgi üzerinde kontrol elde etme çabası, oğlak burcunda otorite üzerinde kontrol yaratabilme isteğine yerini bırakır. Otorite sosyalleşmiş toplumun kurallarını, düzenlemelerini yaratarak elde edilir. Oğlak burcu genellikle aslında kendilerinin uygulamak istemedikleri kuralları ve düzenlemeleri yaratmakla işe başlarlar. Amaçlarına ve hedeflerine ulaşmaktaki kararlılıkları, katı bir felsefe ve toleransı olmayan bir davranış biçimi geliştirmelerinin temel nedenidir.

Öncü nitelikteki oğlak burcunun insanları eylemci bir ruha sahiptir. Kararlı, sebatlı ve inatçı yapıları sayesinde, girdikleri yoldan, kilitlendikleri hedeften vazgeçmeleri mümkün değildir. Liderlik ve kural koyma özellikleri taşıyan oğlak burcu, genellikle yönetici ya da idareci konumundadır. Pragmatik yapısı sayesinde, hedeflediğine ulaşmak için muhakkak bir yöntem geliştirir. Dağ keçisiyle sembolize edilen oğlak burcu, tepelere tırmanmak için metodik yöntemler, sağlam araçlar kullanır. Statüko ve otorite oğlak burcunu etkiler. İnisiyatif kullanabilirliği ve sorumluluk almaktan kaçınmaması başarısının temel anahtarıdır. Takdir edilmek ve saygı duyulmak ihtiyacı yoğun olan oğlak burcu, zayıf yanlarını, beceriksizliklerini açığa çıkarmaktan hoşlanmaz. Bu sahte gurur, genellikle insanlarla mesafeli bir ilişkinin doğmasına neden olur. Savunmacı ve kendinden emin tavrının altında kimi zaman öz güven eksikliği de hissedilebilir. Güvensizliği ve korkuyu zayıflık olarak nitelendiren oğlak burcu, bu duyguların kendisinde de olabileceğini kabul bile etmek istemez.

Oğlak burcu insanları her tecrübenin, kendilerine olası katkılarını hesap eder. Fiziksel eylem, duygusal analiz ve mantık yürütme her zaman daha sonradan gelir. Özellikle deneyimlerinden elde ettikleri elle tutulur avantajları saptamak, harekete geçirici bir unsurdur. Oğlak burcu istediği amaca ulaşacağını düşündüğü zaman, hiç yorulmadan, uzun saatler boyunca istikrarlı bir şekilde çalışabilir. Eğer verilen emeğin sonunda bir çıkar yoksa, oğlak burcu için çalışmanın da anlamı kalmaz. Espri yeteneği ve duygusu oldukça gelişkin olan oğlak burcu insanı, kendisi espri malzemesi olduğu zaman şiddetle tepki gösterir.

Oğlak burcu yaşamın her alanındaki sınırlarını bilmek ve anlamak ihtiyacındadır. Erken yaşlardan itibaren geleneksel değerlere, kurallara ve düzenlemelere, topluma paralel düşünce ve davranış şekline kolayca adaptasyon sağlar. Daha sonra kişisel yaşantısında bunları reddetse bile, amaçlarına ulaşmak için sistemin içinde bulunmayı tercih eder. Oğlak burcu bir sistem, kısıtlamalar, kurallar ve düzenlemeler olmadan, amaçlarına ulaşmakta zorluk çeker ve hatta yolunu kaybedebilir. Kurallar ve düzenlemeler ile, içinde bulunduğu sistemi ve toplumsal yapıyı anlamaya çalışır. Oğlak burcu için bir şeyin gerçekliği anlaşıldığında, onu manipüle etmek ve kontrol altına almak çok daha kolaydır. Bu yaklaşım genellikle oğlak burcu iş dünyasında öne çıkmalarının en temel nedenidir. Genellikle oğlak burcu yaşından daha büyük gösterir ve gerçekten de yaşına göre çok daha olgundur.

Kariyer Özellikleri

Pratik, tutucu, ihtiyatlı doğasıyla, oğlak burcu kariyer ve meslek yaşantısıyla en yakından bağlantılı burç olarak kabul edilir. Çok çalışmayı, üretmeyi seven oğlak burcu, dikkatli ve planlı adımlarla hedefine ulaşmakta tam bir ustadır. Anlaşılacağı üzere sabır ve dayanıklılık oğlak burcunun en büyük özellikleri arasındadır. İnisiyatif kullanmaktan hiç çekinmeyen oğlak burcu, Öncü kalitenin etkisiyle liderlik yapmayı da sever.

Toprak elementinden olan oğlak burcu, her işe başlamadan önce, pratik stratejiler geliştirerek, her ihtimale karşı bir diğer planını da hazır tutar. Statükoya ve pozisyona önem verdiği için, hiyerarşi mekanizma içinde var olmaktan rahatsız olmaz. Ama asıl hedeflediği her zaman en tepedeki koltuktur. Genellikle soğukkanlılığını kaybetmeden, yapılması gereken her şeyi yapan, sorumluluklarının tam bilincinde olarak hareket eden bir yapısı vardır.

Çalışırken gözü hiç bir şey görmediği ve etrafında olup bitenlerin farkında olmadığı için, iş ortamındaki insani ilişkileri çok kuvvetli değildir. Rahatlamaya, ara vermeye bile ihtiyaç duymayan oğlak burcu, rekabete de eğilimli olduğu için iş ortamında zaman zaman sevilmeyen olarak ilan edilir. Oğlak burcunun ofisi kendisine hiç zaman kaybettirmeyecek şekilde donatılmış, pratik bir mekandır. Eşyaların pratik kullanımı ve ihtiyaç duyulan şeyin çabuk ulaşılması birincil öneme sahiptir.

Oğlak burcu strateji üretebilen, planlama yapabilen yapısıyla, hangi sektörde olursa olsun, yönetim seviyelerinde son derece başarılı olur. İdareci olarak, lider vasfını da taşıdığı için organizasyonlarda aranırlar. Maddeyle yakından bağlantılı olan oğlak burcu, form verme yeteneğini kullanabileceği tasarım gerektiren alanlarda da başarılı olacaktır. Oğlak burcu için diğer uygun bir alan da ekonomidir.

Para Durumu

İhtiyat, tedbir özellikleri risklerin oğlak burcunun yanından sıyrılıp gitmesindeki en önemli etkendir. Planlama, organizasyon ve yönetme yetenekleri finansal alanda da kendini gösterir. Oğlak burcu hayatının maddi hedeflerini saptar ve uzun yıllara ait stratejiler geliştirerek, sabırla, metanetle, yılmadan bu hedefe ulaşmak için durmaksızın çalışmaya başlar. Yatırım yaparken, kazançtan çok emniyet öncelik taşır. Dolayısıyla geleneksel yöntemler, minimum risk tipik oğlak burcu tarzıdır.

Oğlak burcu, büyük organizasyonların içinde olmayı tercih ederek, kendi bireysel riskini daraltma eğilimindedir. Çalışırken verdiği emeğin karşılığını, riskini minimize ederek almayı tercih eder. Pratik ve çabuk çözüm üreten yapısıyla, finansal tıkanıkların giderilmesinde liderlik rolünü üstlenmeye eğilimlidir. Özellikle organizasyonların finans kısmında çalışan oğlak burcu, zaman içinde şirketin temel taşı haline gelirler. Ekonomi yapmak, bütçe oluşturmak, kaynak temin etmek oğlak burcu için en doğal fonksiyonlardır.

Üretime yatkın doğası, kolay organize olabilmesi, stratejiler yaratırken geleceğe dair ürettiği fikirler, önünü görmesine yardımcı olur. Zaman zaman eli sıkı hatta cimri olarak nitelendirilen oğlak burcu, aynı yengeç burcu gibi parayı bir emniyet aracı olarak görür. Kendisinin ve sorumluluğunda olan insanların geleceğini ve ihtiyaçlarını bir an bile aklından çıkararak, gevşeyemez.

Aşk Yaşamı

İlk karşılaşmada soğuk bir intiba yaratan oğlak burcu insanı, aslında bunu ihtiyatlı olmak arzusuyla geliştirdiği bir savunma mekanizması olarak kullanır. Kariyer yaşantısı hayatının en önemli ilgi alanı olmasına rağmen, tiyatro, müzik ve diğer sanat dallarını da sever. Genellikle entelektüel kapasitesi yüksek, yaşamsal amaçları kendilerininkine benzeyen insanlarla beraber olmayı tercih eder. Oğlak burcu ciddi konularda tartışmayı sever, ufak tefek problemlerde bile karşısındakine mutlaka yardımcı olmaya çalışır.

Bu burçta doğan insanlar bu yönlerinin pek afişe etmek istemeseler de, lüksü sever. Oğlak burcu paranın, yaşam güvenliğini sağlayan önemli bir araç olduğunu düşünür.

Dominant bir karaktere sahip oğlak burcunun aşkını kazanmak çok kolay değildir. Genellikle ikna eden değil ikna edilen olmayı bekler. Beraberliğin başında, karşı tarafın ciddiyetine inanması temel gereksinimdir. Sürekli fikir değiştiren, söyledikleriyle yaptıkları arasında farklılıklar olan insanlara karşı, oğlak burcunun toleransı oldukça düşüktür.

Oğlak burcu salt duygularıyla hareket eden, yaşamlarını duygularına endeksleyen insanlarla birlikte olmakta zorlanır. Zira oğlak burcu kontrolü, soğukkanlılığı ve mesafeli davranış biçimini bir meziyet olarak kabul eder. İlişkisini ciddiye aldığı gibi, partnerinin de ilişkide ciddi ve özverili davranmasını bekler. Birlikte olduğu insan gururunu okşar, neşelenmesini sağlar ve sevgisine inandırabilirse, oğlak burcu çok ihtiraslı, sevecen ve esirgeyici bir aşık olabilir.

Seks & Cinsel Yaşamı

Oğlak burcu insanları yaşamlarının diğer alanında olduğu gibi, cinsel hayatlarında da bir düzene ve rutine ihtiyaç duyarlar. Programlı bir cinsel yaşam, oğlak burcunun kendini daha iyi hissetmesine neden olur. Tedbir ve ihtiyat hayatının anahtar kelimeleri olduğu için, ne kadar tutkulu olursa olsun, oğlak burcu tek eşliliği tercih eder. Ayakları yerden bir türlü ayrılamadığı için, cinsel hedeflerinde de ulaşabileceklerine kilitlenir. Boş yere, sadece bedensel tutkularına diş geçiremediği için, karşı cinsin peşinden koşması mümkün değildir.

Toprak elementinden bir burç olan oğlak burcunun cinsel dürtüleri yoğundur ve oldukça istekli bir yapısı vardır. Ancak geleneklere, kurallara ve dış dünyanın değerlerine verdiği önem burada da kontrollü olmasına nedendir. Mahremiyete de verdiği değer sonucunda, toplumsal ortamlarda evli olduğu eşine bile cinsel göndermeler yapması ya da cinsellik bağlamında dokunması mümkün olmaz.

Dominant bir karakter olan oğlak burcu, cinsellikte de baskın rolü üstlenmekten hoşlanır. Ancak bir koç burcu kadarci, ben merkezcil olmadığı için, partnerinin duygularına ve ihtiyaçlarına karşı cevapsız değildir. Ayrıca ne kadar inatçı olursa olsun, istenmediğini düşünürse, karşısındakine diretmez. Sınırlarını ortaya koymaktan ve isteklerini alenen paylaşmaktan hiç çekinmez. Oğlak burcunun en büyük dezavantajı işine odaklı beynini, cinsellik anında bile boşaltamamasıdır.

Sağlık Yaşamı

Öncü nitelikteki oğlak burcu, Toprak grubu burçların en sonuncusudur. Kararlılık, ihtiyat ve istikrar, oğlak burcu karakterinin temel özellikleri olarak sıralanabilir. Ancak bu kararlılık zaman zaman, inat ve hatta hırs düzeyine bile yükselebilir.

Oğlak burcu, bedenin ayakta durmasını sağlayan iskelet sistemi, kemikler ve özellikle dizler ile alakalıdır. Katobolizma ve metamorfoz anatomik olarak, oğlak burcunun vücuttaki fonksiyonlarını ifade etmekte yeterli olabilecek iki anahtar kelimedir.

Deride kuruma, sertleşmeler, eklemlerdeki deformasyonlar, tırnak, saç ve dişlerdeki problemler, oğlak burcu insanların daha fazla eğilim gösterdiği rahatsızlıklardır. Egzama, sinir sisteminin zayıflığından kaynaklanan her türlü dermatolojik hastalık, depresyon, mide asidinde yükselme en sık görülen hastalıklardır.

Oğlak burcunun erken yaşlardan itibaren dişlerine karşı özel ihtiyat göstermesi gerekebilir, aksi takdirde 28 ile 31 yaş arasında veya kadınlarda gebelikte çok ciddi problemlerle karşılaşması mümkündür.

Tırnakları ve deriyi kötü etkileyebilecek kimyevi maddelerden (deterjanlar gibi) önemle kaçınmak gerekir. Romatizma hastalıklar için termal banyolar da faydalı olabilir.

Kalsiyum dengesini sağlamak, deri ve dişlerini güçlendirecek bir diyet uygulamak, oğlak burcunun çabuk yaşlanmasını da engelleyecektir. Isıtıcı, aktive edici ve laksatif özelliği taşıyan gıdaların alınmasına özen gösterilmelidir. Acı, dikenli ve sivri yaprakları olan, zaman zaman zehirli, karakafes otu, şahtere otu, çoban çantası gibi bitkiler faydalı olabilir. Karanfil, manolya, sübyan nefesi, kamelya da oğlak burcunun uğurlu çiçekleri arasındadır. Gri ve tonları, kahverengi ve tonları, oğlak burcunun ciddi karakterinin uzantısı olarak daha rahat giyebileceği renklerdir. Cildinin hassasiyeti nedeniyle giyimlerinin mutlaka tabii ürünlerden imal edilmiş olmasına dikkat etmesi gerekir.

Grena, obsidiyan, siyah kehribar takılar ve taşlar ayrıca evinde bulunduracağı kurşun da oğlak burcu için huzur ve mutluluk kaynağı olacaktır.

Güreş, boks, buz pateni, kayak, golf, koşma ve dağcılık oğlak burcunun en başarılı olup, rahatça becerebileceği spor dallarıdır. Ancak mutlaka egzersiz yaparak, kemik sistemini güçlendirmesi, eklemlerine azami özeni göstermesi gereklidir.

Diyet & Fitness

Oğlak burcu öncü nitelikte bir burç olduğu için, eyleme dönük bir yapısı vardır. Ancak Toprak elementinden olduğu için, diğer Öncülere göre biraz daha ağırdır. Yani orta hızda bir metabolizması vardır. Çok uzun süreler çalışır ve işine ayırdığı zamanı, kendi kişisel bakımından ve düzeninden çalar.

Dolayısıyla geç saatlerde yenen akşam yemekleri ve genellikle tüketilen hazır gıdalar, kolayca kilo almasına neden olur. İşine verdiği önemi beslenmesine ve kişisel bakımına gösterse, en güzel burç olabilir oğlak burcu. Ancak alışverişe, yemek yapmaya ve egzersize minimumda zaman ve enerji ayırdığı için, ömür boyu sağlıklı bir sistem oluşturamayabilir.

Oğlak burcu ancak kişisel görüntüsünün, bakımlı olmasının iş hayatında önem taşıması durumunda tamamen farklı bir politika izlemeye başlar. Dikkatli bir gıda rejimi, sağlıklı egzersizlerle ve inatçılığıyla muhakkak ideal görüntüsüne ulaşacaktır.

Ritmi yakalayabileceği jogging, yürüyüş gibi hafif sporlar oğlak burcu için idealdir. Gerçek anlamda spora gönül veren oğlak burcu ise, dağcılık gibi tehlikeli ama doruğa ulaştığında büyük tatminler getiren sporları tercih eder.

Oğlak burcunda kemik problemleri, özellikle eklemlerde rahatsızlıklar ve kireçlenme çok sık görülür. Dolayısıyla kalsiyum dengesine maksimum seviyede dikkat göstermek beslenme rejimin temeli olmalıdır. Helyoterapi olarak da bilinen bu yöntem oğlak burcunun genellikle hissettiği içsel soğukluğun giderilmesinde, kemiklerinin güçlenmesinde ciddi şekilde olumlu rol oynar. Ancak oğlak burcunun diğer hassasiyeti cildi olduğu için, güneşe çıkmadan önce doktor kontrolünden geçmesi de isabetli olacaktır.

Oğlak burcu insanlarında vejetaryenliğin bir ileri basamağı olan veganlık çok sık rastlanır. Dolayısıyla vücut dengesini sağlıklı tutabilmek ve aşırı kilolardan kurtulabilmek için oğlak burcunun proteine önem vermesi gereklidir.

Hediye Seçimi

Oğlak burcu kadını

Oğlak burcu kadınına bej, krem ya da yumuşak pastel renklerinde kaşmir bluz, hırka takım alabilirsiniz. Soğuk kış gecelerinde ayaklarını sıcak tutması için yumuşacık terlikler seçebilirsiniz. Oğlak burcu geçmişe önem verir. Ona büyük annenizin inci ya da pırlanta küpelerini hediye edebilirsiniz. Antikalara bayılır. Eski tip işlemeli bir yatak örtüsü ve yanında dantel kenarlı yastık kılıfları alabilirsiniz. Takılarını koyması için antika bir kutu olabilir.

Ünlü ressamların reprodüksiyonları da hoşuna gidecektir. Nostaljik radyoların benzerinden bulursanız harika bir hediye olacaktır. Kariyerine düşkün oğlak burcu kadınına şık bir evrak çantası, ajanda gibi şeyler verebilirsiniz. Parfüm alacaksanız klasik Fransız kokularını tercih etmelisiniz.

Oğlak burcu erkeği

Oğlak burcu erkeği hisse senedi, hazine bonosu, yatırım fonu gibi para ile ilgili her çeşit hediyeden hoşlanacaktır. Ona değerli pullar, eski paralar ya da antika bir yüzük hediye edebilirsiniz. Bu burç statükoya önem verir, onun için iyi bir mağazadan klasik seçimler yapmalısınız. Son moda şeyler ilgisini çekmez. Klasik ipek bir kravat, kaşmir bir kazak, bir çift deri eldiven ya da bir çift sağlam bot alabilirsiniz .

Oğlak burcunun çoğu tarihten büyük zevk alır. Ona tarihle ya da işiyle ilgili bir kitap seçebilirsiniz. Fil dişinden yapılmış satranç seti veya kaliteli bir şişe viski beğeneceği hediyelerdendir. Paranız yeterse eski model arabalara bayılacaktır. Onun için stand up gösterilerine, komedi oyunlarına bilet alabilirsiniz.