Yengeç Burç Özellikleri

Genel Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Ay

Element: Su

Nitelik: Öncü

Uğurlu Sayıları: 3, 7

Gün: Pazartesi

Renk: Beyaz, Deniz Mavisi, Gümüş

Tarot kartı: Ay

Hayvan: Deniz Kabukluları

Bitki: Hezaren Çiçeği, Nilüfer, Kenger Otu

Kıymetli maden: Gümüş

Olumlu özellikleri:

Nazik,Hassas,Sempatik,Merhametli Düş gücü yüksek. Analık ve babalık duygulan güçlü. Vatansever. Yuva sevgisi. Israrlı. Becerikli. İyi eş. Tutumlu.

Olumsuz özellikleri:

Aşırı duygusal. Züppe. Dağınık. Kuşkucu. Değişken. Kıskanç. Zayıf karakterli. Kendine acıma meyilli. Sabit olamamak. Değişken duygular.

Yengeç burcu kadını genel özellikleri

Yengeç burcu insanları olaylara ani tepki vermesi ile tanınır.Yengeç burcu kadını da olumlu veya olumsuz yaşanan durumlara ani tepkiler verir.Yengeç burcu kadını hoş bir mizaca sahiptir. Evcimen,sıcak kanlı, dürüst ve iyi niyetlidir. Romantik ve maceraya düşkün olduğunu da söylemek mümkün. Yengeç burcu kadını özellikle evine, ailesine, alışkanlıklarına ve geleneklerine fazlasıyla bağlıdır. Genel anlamda anaç bir portre çizer, ev ortamını ve evle ilgili her şeyi çok sever.İdeal anneler bu burçtan çıkar.

Duygusal anlamda oldukça hassastır ve sezgileri kuvvetlidir. Etrafındaki kişilerin ona karşı niyetini kolayca fark edebilir. Yengeç burcu kadını çok kolay kırılıp incinebilir.Yengeç burcu kadınının kendini korumak için ördüğü duvarlar vardır. Bu duvarlar sadece güvendiği insanlara karşı yıkılır. Yengeç burcu kadını güvendiği insanlara karşı son derece anlayışlı ve şefkatlidir.bu nedenle çevresindeki insanlarda daima iyi niyet ve şefkat arar.

Yengeç burcu kadını cömerttir, fakat savurgan değildir. Tasarruf ve birikim yapmayı fazlasıyla sever. Kendisini güvende hissetmek için maddi anlamda güçlü olmak ister. Yengeç burcu derin duygu ve düşüncelere sahiptir. Kendi hakkında konuşmaktan kesinlikle hoşlanmaz, fakat başkalarına ilişkin konularda fikir yürütmekten keyif alır.

Yengeç burcu kadını eleştirilmeyi sevmez ve olumsuz yönlerini kabul etmekte zorlanır.Gülmeyi çok sever ve mizah yeteneği gelişmiştir.Fakat Morali bozuk ve enerjisi düşükken onları toplamak zordur.İkili ilişkilerde partnerine fazlasıyla sadık, fakat bir o kadar da kıskançtır.Onun için asıl olan sevgidir.Sevgi ve aşka çok değer verir.

Yengeç burcu erkeği genel özellikleri

Yengeç burcu erkeği nazik, dürüst, ağır başlı ve mağrur yapısıyla dikkat çeker. Duygusal yapısı oldukça hassastır. Sevgi ve saygı onun için vazgeçilmez temel taşlarıdır. Çevresindeki insanlara değer verir ve onlara yardımcı olamaya çalışır. Onların zayıf taraflarından faydalanmaya çalışmak yerine onlara destek olmaya çalışır.

Yengeç burcu erkeğinin keskin ve pratik bir zekası vardır. Analiz yeteneği fazlasıyla gelişmiştir.Olayları kolaylıkla çözümleyebilir.Suyla ilgili her şeyi çok sever.Alkolle arası iyidir. Ayrıca oldukça duygusal yapısı nedeniyle sevdiği zaman tam sever ve kolay kolay vazgeçmez. İlişkilerinde partnerlerine fazlasıyla sadıktır.

Yengeç burcu erkekleri paraya çok önem verir, fakat bunun nedeni maddi anlamda kendini güvende hissetme ve yakınlarının zor duruma düşme ihtimaline karşı tedbirli olmak istemesinden kaynaklanır.

Yengeç burcu erkeği dürüsttür ve kendisine karşı dürüst olunmasından hoşlanır.Yalandan hoşlanmaz ve güvenmediği kişilerle bir arada bulunmaz.Güvendiği insanlarla ilgili hiçbir zaman kötü düşünmez.Dostluğa ve arkadaşlığa çok önem verir.Dostlarına hep destek olur.yengeç burcu erkeği aşk hayatlarında son derece tutkuludur. Ev yaşantısına da fazlasıyla düşkündür ve en iyi babalar yengeç burcu erkeklerinden çıkar.

Karakter Özellikleri

Yengeç burcu temel ihtiyaç bireysel yaşamsal güdülerin üzerine kurulmamıştır. Yengeç burcunun temel güdüsü insan türünün sürekliliğini sağlamaktır. Verimlilik, doğurganlık ve besleme özellikleri yengeç burcunun içindedir. Başka bir deyişle, yengeç burcu kendi kimliğini bir ailenin parçası olarak geliştirmek ve tanımlamak ister. Etrafındaki insanları bir şekilde doyurmayı temel amaç edinen yengeç burcu, şefkat, vericilik, ve esirgeme konusunda da çok gelişkindir. Yengeç burcu üzgün olduğu zaman kendini yemeğe verir, dolayısıyla bu burcun kilo almaya yatkınlığı fazladır. Aile kavramına verdiği değer sonucunda, koleksiyonculuk, tarih ve jinekoloji ilgi alanları arasındadır.

Yengeç burcu öncü nitelik özelliklerini taşıdığı için eyleme yatkındır. Amaçladığı hedefe şu ya da bu şekilde ulaşır. Kuvvetli bir irade sahibi olan yengeç burcu, kendi duygusal hassasiyetini bildiği ve emniyet arayışında olduğu için, hiç bir zaman hedefine direkt olarak gitmez. Yan yan giden yengecin tipik özelliği gibi yengeç burcu insanları da hedeflerine yan yollardan ulaşmayı ve kontrol altında tutmayı tercih ederler. İnsan ilişkilerinde de direkt taleplerden çok, duygusal yaklaşımlarla ihtiyaçlarını ortaya koymayı tercih eder. En ufak bir tatsızlıkta, yengecin kabuğuna çekilmesi gibi, kendini iç dünyasına çeker ve emniyeti tekrardan sağlayıncaya kadar orada kalmayı tercih eder. Başarılı olamayacağını düşünen ya da tehdit altında olduğunu hisseden yengeç burcu, daha uygun şartların doğması için sabırla bekler.

Yaşamdaki deneyimlere karşı gösterdiği reaksiyon her zaman için duygusal temellidir. Yengeç burcu ne yapacağına karar vermeden, eyleme geçmeden ve mantık çerçevesinden değerlendirmeden önce, duygularını, hissettiklerini değerlendirir. Yengeç burcu insanları genellikle sabırlı yapıları, güvenli adımları, diğer insanlarla kurduğu olumlu bağlar neticesinde başarılıdırlar. İnsani duyguların, içgüdülerin sembolü ay, yengeç burcunun yöneticisidir. Bir yengeç burcunun en önemli dezavantajı duygularına esir olabilmesi, kendini duygu, his dünyasından çıkartmakta zorlanmasıdır. Özellikle kendi hayatı, kişisel ihtiyaçları ve meselelerinde oldukça çekingen ve utangaç bir davranış biçimi vardır.

Yengeç burcunun tam olarak kendini açabilmesi, başka bir deyişle teslim olabilmesi için, karşısındakine yüzde yüz güvenmesi ve hiç bir tereddüdünün kalmaması gerekir. Aşırı duygusallığını ve utangaçlığını kontrol altına alabilen yengeç burcu bireylerde, sezgiler gündelik hayatın yararlı bir aracı halini alır. Tutucu, biriktirici ve toplayıcı bir doğası olan yengeç burcu, acı tecrübelerini, deneyimlerini de unutmak da oldukça zorlanır. Aynı şekilde biten ilişkileri hatırlamamak, unutabilmek de yengeç burcu için oldukça güçtür. Bunun yanında insan ilişkilerinde, karşısındakine sorumluluk duygusuyla, sahip olma duygusu arasındaki ayrımı yapmakta yengeç burcu için oldukça zaman alır. Eleştiriye hatta yapıcı eleştiriye bile tahammülü olmayan yengeç burcu, duygusal anlamda çöküntü yaşayabilir. Bu çöküntüler, uzun zaman kendini dış dünyaya kapatması, hayattan uzaklaşması, depresyon, isteksizlik gibi neticelerin doğmasında ve öz güven eksikliğinin ortaya çıkmasında temel etkendir.

Kariyer Özellikleri

Yengeç burcunun hassas, kırılgan, duygusal yapısı iş hayatında da kendini gösterir. Yengeç burcu hedefe direkt olarak gitmektense, daha çok etrafında dolaşıp, şartları anlamaya ve güven elde etmeye çalışır. Bu karakteristiği iş yaşamına ihtiyatlı adımlar, güvenli girişimler ve sonuç elde edilebilecek adımlar olarak yansır.

Öncü nitelikte olan yengeç burcu aslında kendisinden beklenmeyecek kadar liderlik özelliklerini de taşır.Yaptığı işte risk almak yengeç burcuna göre değildir.Duygusal yanı insanların beşeri ihtiyaçlarına karşı da duyarlı olabilmesini sağladığı için, özellikle yönetim seviyelerinde başarılıdır. Çalışma ortamının güvenli, uyumlu ve huzurlu olması için yengeç burcu elinden geleni yapar. Ayrıca sezgilerini iyi kullanan yengeç burcu, koruyan ve esirgeyen doğasıyla sevilen bir iş arkadaşı ya da patrondur. Sadakat ve sorumluluk duygusu her başladığı işin sonunu getirmesine ve başarı elde etmesine yardım eder.

Dünyayı fethedecek kadar güçlü olmasa da, kendine ve birlikte olanlara güzel bir dünya yaratacak kadar gücü ve sevgisi vardır. Aileye, atalara ve toplayıcılığa olan düşkünlüğü nedeniyle, iş yaşamında da gereksiz israftan ve harcamalardan kaçınmak ister. Yengeç burcunun ofisi bir yuvayı aratmayacak kadar sıcak ve rahattır. Koleksiyonlarını ya da aileden kalan yadigarları sergilediği bu mekan, zaman zaman kendi mahremiyeti için kabuğuna çekildiği bir sığınaktır.

En tipik yengeç burcu meslekleri yiyecek ve içecek, otelcilik ve gıda alanlarından çıkar. Bunun yanında yengeç burcu esirgeyen, kollayan yapısı nedeniyle çok iyi öğretmen, dadı, hemşire ve doktor olur. Emlak, denizcilik gibi meslekler de severek yapacakları arasındadır.

Para Durumu

Su elementi bir burç olan yengeç burcu sezgileri ve içgüdüleri çok yoğun olduğu için, ekonomik trendlerdeki değişimleri önceden hissetme potansiyeline sahiptir. Genellikle desteğe ihtiyacı varmış gibi algılanmasına rağmen, güvenliğine çok düşkün olan yengeç burcu, finansal konularda da oldukça dikkatlidir. Hayatının mali alanındaki planlama ve uygulamalarda her zaman başarılı olur. Bireysel amaçlarla değil, ailesinin günlük geçimini ve geleceğini garanti altına almaya çalıştığı için aslında kendini ağır sorumluluklar altında hisseder.

Yengeç burcunun en tipik yatırım aracı emlaktır. Araziye ve binalara kendi duyduğu ihtiyaç yüzünden çok önem verir. Öncelikle kendi oturacağı, güvenliği, konforu tam, tüm ailenin rahatlıkla sığabileceği bir ev edindikten sonra, gelir elde etmek ve sağlam yatırımlar yapmak amacıyla emlak almaya devam eder. Ayrıca koleksiyonculuğu nedeniyle, topladığı antikalar, sanat eserleri de yatırım aracı olarak kullandığı diğer alanlardır. Genel olarak toplayıcı, biriktirici bir yapısı olduğu için, bir kenara para koymak yengeç burcu için çok zor değildir. Yiyecek, yengeç burcunun hayatında çok önemli olmasına rağmen, giyim masraflarını minimumda tutmayı tercih eder. Kendine para harcamayı sevmeyen yengeç burcu, özellikle ailesi için son derece eli açık davranır.

Sadakati seven yengeç burcunun finansal konudaki en büyük dezavantajı, eski alışkanlıklarından vazgeçememesidir. Gerçekten verimli olmayan, belki de risk taşıyan bankasından ve yatırım yöntemlerinden yengeç burcunun vazgeçmesi epey vakit alır. Empati mekanizması çok gelişkin olan yengeç burcu, muhtaç olanlara yardım ederek, kendini manevi anlamda güven altında hisseder ve tatmin olur. Besleme dürtüsünün yoğunluğu, hiç tanımadığı insanlara yemek vererek yardımcı olmasının temel nedenidir. Boğa burcu gibi yengeç burcu da ne borç almayı ne de borç vermeyi sever. En zor şartlarda bile aldığı borcu muhakkak geri veren yengeç burcu, kuvvetli hafızasıyla verdiklerini de asla unutmaz. Zor zamanlar geçirdiğinde harcamalarını minimize ederken hemen hiç şikayet etmez ve zorlanmaz.

Aşk Yaşamı

Bir ilişkinin başlangıcında yengeç burcundan, ilk adımın gelmesini ya da beğendiği insana açıkça duygularını belli etmesini asla beklememek gerekir. Utangaç ve direkt yaklaşamayan yengeç burcu, aşkta da pasif olmayı tercih eder. Yengeç burcu geleneksel ve demode tarzlara daha yatkın olduğu için, ilk buluşmada bir tiyatro ya da romantik bir yemek kendisini daha rahat hissetmesine yardımcı olacaktır. Romantik ve nostaljik yapıdaki yengeç burcu, geçmiş hakkında konuşmak onun kişiliği ve yaşantısı hakkında da bilgi edinme fırsatı sağlayabilir.

Yengeç burcu takdir edildiğini ve değer verildiğini her fırsatta görmek ve hissetmek ister.ilişkide partnerinin farklı konularda fikirlerini sorması,tavsiye istemesi de, yengeç burcu için değer verildiğinin göstergesidir. Yengeç burcu reddedilmekten nefret eder ve korkar. Hayır cevabını almak, küçük konularda bile, derinlerden zedelenmesine yol açabilir.

Yengeç burcu mükemmel bir hafızası vardır ve oldukça kıskançtır. Kolaylıkla unutmayacağı için, samimi ve dürüst olmayan yaklaşımlar ilişkinin kolayca bozulması riskini de taşır. Affetmesi ve unutması çok zordur. Duygusal olarak bir kez yaralandığı zaman, ilişki içindeki davranışlarını ve beklentilerini de değiştirebilir. İlişkide duygusal ve finansal güvence en büyük ihtiyacıdır.

Eğer partneri ilişki içinde gerekli, onun ihtiyaç duyduğu güveni sağlarsa, mükemmel bir eşe yaşam boyunca sahip olabilir. Eşinin verdiği güven ve ilginin karşılığında, beklenenden çok daha yoğun bir sevgi, şefkat ve bağlılık ile besler. Koruma ve şefkat duygusu çok gelişkin olan yengeç burcu, çocuklar için mükemmel bir ebeveyndir.

Seks & Cinsel Yaşamı

Hayatındaki hiç bir arzusuna direkt olarak yaklaşmayan yengeç burcu, cinsellik konusunda da geri planda kalmayı, isteklerini arzularını kendine saklayarak, karşısındakinden emin olmayı bekler. Yaşamında duyguların yeri çok önemli olan yengeç burcu, özellikle yoğun duygular içindeyken, cinsel anlamda da aktif bir hal alır.

Özellikle yengeç burcu kadınları fiziksel anlamda da bu değişimden etkilendikleri için, hormon seviyelerindeki oynama, cinsel istekliliklerinde de kendini gösterir. Çok zengin bir hayal dünyasına sahip olmasına rağmen, uzun yıllar beraberliklerden sonra bile, fantezilerini partnerine açıklamaktan çekinir. Eleştiriye, alay edilmeye dayanamadığı için, kendini ve kırılganlığını korumak arzusundadır.

Sadakat en büyük özelliği olduğu için, hiç şüphesiz tek eşli bir yapı sergiler. Hatta partneri kendisini terk edip gitse, bile uzun zaman başka biriyle olamaz, adaptasyon zorluğu çeker. Alışkanlıkları ve hafızası çok kuvvetli olan Yengeç burcunun basit bir cinsel macera bile olsa, aldatılmayı, kabul etmesi olanaksızdır. Unutması mümkün olmadığı için, bu maceradan sonra, artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Şefkatli ve düşünceli bir partner olan yengeç burcu, birlikte olduğu insanın ihtiyaçlarına, isteklerine karşı inanılmaz hassastır. Aşk oyunlarını partnerinin ruhen beslenmesi için kullanır. Yemek yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğu için, cinsellikten sonra ya da önce yatakta sevgilisiyle birlikte yemek yemekten büyük zevk alır.

Sağlık Yaşamı

Şefkat, vericilik ve koruma yengeç burcu karakterinin en belirgin özellikleridir. Annelikle bağlantılı olarak da kabul edilen yengeç burcu, vücutta göğüsler, göğüs kafesi, toraks köprüsü, kadın üreme sistemi, mide, genel olarak sindirim sistemi ve pankreas üzerinde etkilidir.

Yengeç burcu, çabuk endişelenmeye, insanlara kolayca güvenmemeye yatkın tipik yapısı, tüm psikolojik rahatsızlıklara eğilim getirir. Gastrit ve sindirim problemleri, vücudun herhangi bir yerinde su toplanması, göğüslerde düzensiz gelişmeler ve rahatsızlıklar, rahim problemleri en yoğun olarak görülen rahatsızlıklarıdır. Kadınlarda hormon düzensizlikleri, ya da aşırı kanama en tipik yengeç burcu özelliklerindendir.

Aile içindeki en ufak bir huzursuzluk, ya da aile üyelerinden birinin geçici bir yolculuğu bile, yengeç burcu için endişelerin doğmasına neden olabilir. Yengeç burcu için mide her zaman en önde gelen problematik bölgedir. Dolayısıyla, fermantasyona sebep olmayacak temiz ve saf gıdalar almaya özen göstermesi yengeç için büyük önem taşır. Yemeklerinin iyi pişmesine dikkat etmesi ve baharat türü uyarıcılardan uzak durması mide problemlerinin doğmasına engel olacaktır. Gereksiz endişelerden kaynaklanan, sanrılara açık yapısıyla, özellikle mali konular ve her tür güvenlikle ilgili endişelenmeler, sinirsel kaynaklı gastrit problemlere yol açabilir. Yengeç burcu evinden çok çıkmamak istediği için, sık olmamak kaydıyla, hava değişikliği etken, rahatlatıcı bir unsur olarak kabul edilebilir.

Yengeç burcu evinde gümüş eşyalar bulundurması, aytaşı, inci, opal, mavi kuartzdan (kalkedon) imal edilmiş mücevher ve takılar kullanması, ruhsal dinginlik ve başarı getirecektir. Kalın, sulu yaprakları olan, sulak bölgelerde yetişen, kuş otu, yoğurtotu, söğüt gibi tatlımsı bitkiler sağlığına iyi gelir.

Yengeç burcu için, özellikle mor ve lila tonlarındaki kıyafetler, beyaz ve tüm diğer pastel renkler sağlıklı bir yaşam için önemli araçlar olarak kabul edilmelidir.

Evini çok seven yengeç burcu, mümkün olduğunca evde yapabileceği sporlar, fazla yormayacak aktiviteler, özellikle de sauna, havuz ve diğer deniz faaliyetlerinde mutlu olur.

Diyet & Fitness

Yengeç burcu öncü nitelikte yani eyleme yatkın bir burç olmasına karşın yine de metabolizma hızı çok yüksek değildir. Mide hassasiyeti çok yoğun olan yengeç burcu bireyleri, aynı zamanda çok çabuk endişelenen, panik yapan bir karaktere sahiptir. Duygusal git geller ve ruh halindeki dalgalanmalar, direkt olarak midede etkisini gösterir. Sonucunda her mide yanmasında ya da başka bir deyişle asidenin yükselmesi halinde, yengeç burcu kendini mutfakta ya da buzdolabının karşısında bulur.

Yengeç burcunun ruh halleri de değişkendir. Özellikle dolunayda stres seviyesi yükselen yengeç burcu B vitaminlerini eksik etmemesi, ruh sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Diğer burçlara göre duygusal olarak daha zayıf ve hassas olan yengeç burcu, fiziksel eylemlerini bile duygusal seviyede değerlendirir. Dolayısıyla her hangi bir sportif faaliyetin, ona kendini iyi hissettirmesi gereklidir. Su elementi bir burç olan yengeç burcu bireyleri, özellikle su sporlarını ya da su kenarındaki faaliyetleri severler. Sinir sisteminin güçlenmesinde yüzmenin ve deniz havasının çok büyük bir faydası vardır. Katı fitness programları yengeç burcu zayıf bünyesinde stres yaratacağı için dikkat etmek gerekir. Bunun yerine ritmik hareketleri gerektiren, istikrarlı teknikler yengeç burcu için çok daha uygun olacaktır.

Yemek pişirmeyi çok sever ve gerçekten de bu konuda ustadır. Ancak pişirdiği yemekleri ilk önce kendisi denediği için, bir yengeç burcunun kilo almamak gibi lüksü yoktur. Dolayısıyla yapılan yemeklerin daha düşük kalorili, az yağlı seçimler olması Yengeç burcunun da bu dezavantajını, yemek yapma zevkini koruyarak, ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktır.

Özellikle kadın yengeç burcu günlük tuz tüketimini ciddi şekilde kontrol altına alması gerekir. Zaten su tutmaya çok müsait olan vücut yapısı, alınan tuzda biraz fazlaya kaçıldığında ciddi problemler yaratabilir. Özellikle hanımlar menstrüasyon öncesi belirtilerden sıkça şikayet etmeye başlayabilir. Yemek alışkanlıkları çok çabuk düzensizleşebilen yengeç burcu zaman zaman bu alanda profesyonel yardıma ihtiyacı da olabilir.

Su tedavisi yengeç burcu için en uygun alternatif tekniktir. Ancak her ortama ve keseye uygun olmayan bu yöntemin yerini, hidro masaj aletleri, çamur banyoları, killi sabunlar da tutabilir. Lenfatik drenajı sağlamak için, yapılacak özel masajlar da yengeç burcunun ödeme eğilimli yapısını düzene sokmakta yardımcı olacaktır. Özellikle hamam sefaları yengeç burcu için son derece uygundur.

Hediye Seçimi

Yengeç burcu kadını

Hassas yengeç burcu kadını ona alacağınız şiir kitabına bayılacaktır. Hele, parşömen kağıt üzerine dolma kalem ile iki satır şiir yazıp hediye ederseniz, hayatının sonuna kadar saklayacaktır. İnci ve gümüş bu burç tarafından yönetilir ve ikisi de onun narin, şeffaf cildinde harika durur. İnci alacaksanız alabileceğiniz en kaliteli doğal incileri almalısınız. Onun sevgilisi iseniz, içine kendi resminizi koyabileceğiniz minik bir madalyon kolye alabilir ve arkasına seni seviyorum yazdırabilirsiniz.

Ona gecelik alacaksanız inci beyazı ya da gümüş grisi, kenarı dantelli ipek bir gecelik / sabahlık almalısınız. Onun için en iyi güzellik salonu veya berberden, makyaj ve saç için randevu alabilirsiniz.

Beyaz güller, gardenyalar ya da beyaz çiçekleri olan ev veya bahçe bitkileri yollayabilirsiniz. Yengeç burcu insanının aşçılığı meşhurdur, harika yemekler pişirir. Mutfağı için şık tencere tava takım, biftek bıçağı, ahşap salata seti, Çin tavası, espresso, cappuccino kahve makinesi gibi hediyeler hoşuna gidecektir. Evinin renkleri ile uyumlu kaliteli bir çarşaf ve nevresim takım ya da Amerikan servisleri alabilirsiniz. Duygusal yengeç burcu kadını gümüş veya cam şamdanlara bayılacaktır.

Yengeç burcu erkeği

Yengeç burcu erkeğine, kaliteli bir fotoğrafçıda çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafınızı gümüş bir çerçeve içinde hediye edebilirsiniz. Çok sayfalı bir fotoğraf albümü de hoşuna gidecektir, tahmin ettiğinizden çok daha fazla duygusaldır.

Tekne ya da motor gezisi organize ederek ona sürpriz yapabilirsiniz, yanında da ev yapımı yemekler olabilir. Çalışma odası için eski bir gemi, yelkenli resmini çerçeveletip verebilirsiniz. Bir çok yengeç burcu erkeği yemek pişirmekten hoşlanır. Erkekler için yazılmış bir yemek kitabı bulabilirseniz alın. Fransız ya da Çin mutfağını öğreten kurslara bayılacaktır. Yeni bir kahve makinesi, mini fırın, Amerikan servisleri, bekarsa tencere tava seti hediye edebilirsiniz. Kendi yaptığınız pasta, kek gibi şeyleri yollayabilirsiniz.

Evinde oturmaya bayılan yengeç burcuna, uydu, çanak aboneliği sağlarsanız seyredeceği yüzlerce kanal ile çok mutlu olacaktır. Gümüş yengeç burcunun metalidir, ona gümüş anahtarlık alırsanız anahtarlarını organize edebilecektir. Yengeç burcu insanı para biriktirmeyi sever, ona hazine bonosu bile hediye edebilirsiniz. Sıkıcı bir hediye olduğunu zannetmeyin, düşünceli olmanız ve milliyetçiliğiniz onu etkileyecektir.